آیت الله جوادی املی-hdj hggi [,hnd hlgd-ایت الله جوادی در مورد وهابیت-,,ihfdj- ,ihfdj nvk'hi uglh=درس تفسیر قرآن ایت الله جوادی املی-jtsdv [,hnd hlgd-[,hndhlgd-hdj hggi-سخنان اقای جوادی املی درمورد وهابیت-وهابیت خطری جدی برای وحدت جامعه اسلامی است


حضرت آیت الله جوادی آملی در درس تفسیر خود در مسجد اعظم در ادامه تفسیر آیات نورانی سوره مبارکه حجرات، با بیان این مطلب که ایجاد وحدت در جامعه با سفارش محقق نمی شود، اظهار داشتند: اگر بخواهید وحدت در جامعه حاکم باشد، باید این نکته را مورد توجه داشت که وحدت، سفارشی نیست.
ایشان ادامه دادند: یک میزان و ترازوی صادقی در درون همه انسان‌ها هست. جامعه انسانی به منزله یک نفر است ﴿انما المؤمنون اخوة﴾ این یک نفر نباید به خود اهانت کند، نباید حریم خود را بشکند، نباید به خود خیانت کند. در نتیجه به هیچ کس اهانت نکنید، مواظب زبانتان باشید؛ تسخیر متقابل بهترین نعمت است! مسخره کردن بدترین پدیده زشت است. دین می گوید هم خودتان را کوچک نکنید و هم به دیگران بد نگویید، این تسخیر متقابل، جامعه را می‌سازد و پرهیز از مسخره کردن و اهانت کردن جامعه را آرام می‌کند.
معظم له به آموزه های تمدن ساز سوره مبارکه حجرات اشاره کردند و بیان داشتند: این سوره مبارکه حجرات، از چند جهت یک تمدن اساسی ایجاد می‌کند. خداوند در این سوره می فرماید، هیچ کس نمی‌تواند بگوید من نزد خدا عزیزتر از دیگری هستم. طبق بیان نورانی حضرت امیر(ع) اینکه چه کسی توانگر است و چه کسی تهیدست در صحنه قیامت روشن می‌شود.
حضرت آیت الله جوادی آملی اذعان داشتند: جامعه به منزله نفس واحد است اگر بخواهید جامعه متحد داشته باشید آن بیان نورانی پیغمبر(ص) که در جریان فتح مکه فرمود مؤمنون ید واحد هستند و نسبت به بیگانه یک دسته‌اند باید الگوی ما باشد؛ بنابراین مسلمین هم دستِ واحدند، هم نفس واحدند، هم برادر یکدیگرند، و سایر تعبیرات گوناگونی که در این زمینه در قرآن آمده است.
معظم له  وهابیت را خطری جدی برای وحدت جامعه اسلامی دانستند و گفتند: خطر وهابیت برای آن است که آنها  نه خودشان را ، نه خدا را، نه پیغمبر را  و نه دین را شناختند؛ اینها دست‌ساخته بیگانگان هستند، اینان هم برای خود آسیب رسان هستند و هم برای دیگران.
ایشان خاطرنشان کردند:انسان می‌تواند آزاد باشد، وانسانِ آزاده  متحد است و تفکّر وهابیت  و  داعشی ندارد ، و هیچ کس نمی‌تواند او را برای آدم‌کشی و خونریزی تحریک کند. ما باید این شیاطین‌الانس را باور کنیم؛ این که فرمود او شیطان بزرگ است، این تشبیه نیست، بلکه یک واقعیت است.

منبع:حوزه علمیه خراسان